Jakie alternatywne źródła energii dostępne są na rynku?

Jakie alternatywne źródła energii dostępne są na rynku?

Żyjemy w takiej strefie klimatycznej, że doprowadzenie ciepła do budynku mieszkalnego w jesienno-ziomowych porach roku jest koniecznością. Najczęściej aby ogrzewanie domu było możliwe korzystamy z tradycyjnych źródeł grzewczych. Co jednak gdy chcemy mieć nieco bardziej ekologiczne podejście do tematu? Możemy skorzystać z naturalnych rozwiązań. W tym artykule omówimy zatem jakie alternatywne źródła energii dostępne są na rynku.

Jakie alternatywne źródła energii dostępne są na rynku
Jakie alternatywne źródła energii dostępne są na rynku

Obecnie ciepło najczęściej pozyskiwane jest z takich źródeł energii jak węgiel kamienny czy też brunatny i gaz ziemny. Istnieją jednak alternatywne metody pozyskania energii cieplnej. Może to być pozyskanie energii z procesu spalania biomasy, biogazu lub też użycie odnawialnych źródeł energii do których zaliczamy na przykład słońce czy też wiatr. Wszystkie on mają jednak na celu jedno – aby grzejniki w naszych domach mogły rozprowadzać ciepło.

Zacznijmy jednak od omówienia ciepła z biomasy. Chodzi tutaj o użycie organicznych materiałów które w głównej mierze pochodzą z roślin. Mówimy więc o spalaniu drewna jak i odpadów drzewnych. Tego rodzaju paliwo stanowi całkiem ciekawą alternatywę ponieważ w odróżnieniu od paliw kopalnych może stanowić źródło odnawialne.

Kolejnym sposobem pozyskania ciepła jest wykorzystanie biogazu. Powstaje on w wyniku fermentacji organicznych materiałów. Może być zatem wytworzony z odpadów rolnych czy też leśnych oraz odpadów z wysypisk śmieci. Tak jak biomasa jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych których zasoby z roku na rok się kurczą.

Inną metodą pozyskania energii cieplnej jest wykorzystanie energii słońca. Pozyskanie takowej energii opiera się na wykorzystaniu zestawu luster które skupiają promieniowanie słoneczne w jednym punkcie a potem wykorzystują skumulowaną energię do zagrzania medium przenoszącego ciepło.

Na sam koniec warto wspomnieć jeszcze o energii cieplnej pozyskiwanej z ziemi. Chodzi tutaj o wykorzystanie energii geotermalnej. Jej pozyskanie odbywa się poprzez użycie odwiertów do których w następnym kroku wprowadzana jest woda, która będzie ogrzana dzięki ciepłu pochodzącym z wnętrza Ziemi. W większych ciepłowniach do ogrzania wykorzystuje się też wysokotemperaturowe wody geotermalne. Tutaj odwiert odbywa się już u źródła takich gorących wód i wypompowaniu jej na powierzchnię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *